Alatus Konsult HB

Alatus Konsult HB är ett litet svenskt familjeföretag, som verkar främst inom energiområdet, speciellt med strategi och företagsutvecklande uppgifter. Företaget startades 2001. Antalet anställda i Alatus har varierat från 2 till 4 under åren 2003-2007. Ordervolymen matchar en nettoomslutning på 1 ā 2 miljon kr per år under dessa år.

Inom energiområdet erbjuds företag, myndigheter och andra organisationer strategiskt eller operativt stöd för företagets eller organisationens utveckling och ledning inom främst det elkrafttekniska området. Även utveckling av policies och/eller utbildningsinsatser ingår. Kunder är större energiföretag, myndigheter och regeringar, företrädesvis i Europa, Afrika och Asien.

Kontakt: info@alatus.se